Category: เกร็ดความรู้

วัฒนธรรมในเตหะรานเมืองสวยอันน่าหลงใหล

วัฒนธรรมของเตหะรานเต็มไปด้วยสีสันมากมาย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวเปอร์เซียน ซึ่งวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีแหล่งประติมากรรม และผลงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย

Read More »

พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในเตหะราน

หากพูดถึงพระราชวังที่มีพิพิธภัณฑประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์คาจาร์ เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุด หลายคนคงจะนึกถึง “พระราชวังโกเลสตาน”

Read More »

ประชาชนในเตหะราน นับถือศาสนาอะไร

ในทุกๆ ประเทศผู้คนจำนวนไม่น้อยล้วนมีศาสนานับถือ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งบางศาสนาแค่เห็นชุดที่สวมใส่ก็พอจะเดาออกได้ว่าผู้คนเมืองนั้นนับถือศาสนาอะไรแล้ว และหากพูดถึง

Read More »