Author: admin

พิพิธภัณฑ์เพชร The National Jewelry Treasury สถานท่องเที่ยวในเตหะราน

ใครที่ชื่นชอบใรความระยิบระยับของเพชรและมีความสนใจต้องการเยี่ยมชมความสวยงาม มั่งคั่งของเพชร หรือบรรดาอัญมณีต่างๆ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนดี เราขอแนะนำพิพิธภัณฑ์เพชร

Read More »

พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในเตหะราน

หากพูดถึงพระราชวังที่มีพิพิธภัณฑประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์คาจาร์ เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุด หลายคนคงจะนึกถึง “พระราชวังโกเลสตาน”

Read More »

ประชาชนในเตหะราน นับถือศาสนาอะไร

ในทุกๆ ประเทศผู้คนจำนวนไม่น้อยล้วนมีศาสนานับถือ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งบางศาสนาแค่เห็นชุดที่สวมใส่ก็พอจะเดาออกได้ว่าผู้คนเมืองนั้นนับถือศาสนาอะไรแล้ว และหากพูดถึง

Read More »